VIDEO

“นอนกรน” เสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับ ภัยเงียบใกล้ตัวใครตื่นมาไม่สดชื่นต้องระวัง l สุขหยุดโรค 20 03 65

“นอนกรน” เสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับ ภัยเงียบใกล้ตัวใครตื่นมาไม่สดชื่นต้องระวัง l สุขหยุดโรค 20 03 65

KNOWLEDGE

 • อัลไซเมอร์ ภัยเงียบ...ผู้สูงวัย

  ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์  ให้คำแนะนำที่น่าสนใจ…สรุปสาระสำคัญมาได้ว่า 1. หากจมูกใคร…เริ่มไม่ได้กลิ่น …แม้ไม่เป็นหวัด...

 • รับประทานอาหารอย่างไรไม่ให้นอนกรน

    นอนกรนจัดว่าเป็นปัญหาของการนอนหลับที่พบได้บ่อย เสียงกรน นอกจากก่อความรำคาญแก่ผู้ที่นอนด้วยแล้วยังทำให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายผู้ป่วยมากมาย...

 • นอนกรน โรคอ้วนกับหัวใจที่บอบบาง!!!

    นอนกรน และโรคอ้วน จะส่งผลเสียอย่างไรต่อหัวใจที่บอบบางกันอย่างไร 1. กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ 2. การทำงานของหัวใจล้มเหลว 3....

EO FAMILY

 • การประชุมวิชาการประจำปี 2564 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  การประชุมจัดขึ้นในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 • การประชุมเชิงวิชาการหัวข้อ Physiological and cardiovascular effects of OSA and Type 3 Sleep Test ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

  ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ บริษัทได้จัดการประชุมเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ...

 • Sleep Medicine: Integration into Clinical Practice @โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

    สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุมวิชาการประจําปี 2560 หัวข้อ “Sleep Medicine: Integration into Clinical Practice ” ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งภายในงานทาง...

เครื่องแรงดันอากาศเชิงบวก

KNOWLEDGE

อัลไซเมอร์ ภัยเงียบ...ผู้สูงวัย

ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์  ให้คำแนะนำที่น่าสนใจ…สรุปสาระสำคัญมาได้ว่า 1. หากจมูกใคร…เริ่มไม่ได้กลิ่น …แม้ไม่เป็นหวัด...

KNOWLEDGE

รับประทานอาหารอย่างไรไม่ให้นอนกรน

  นอนกรนจัดว่าเป็นปัญหาของการนอนหลับที่พบได้บ่อย เสียงกรน นอกจากก่อความรำคาญแก่ผู้ที่นอนด้วยแล้วยังทำให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายผู้ป่วยมากมาย...

KNOWLEDGE

นอนกรน โรคอ้วนกับหัวใจที่บอบบาง!!!

  นอนกรน และโรคอ้วน จะส่งผลเสียอย่างไรต่อหัวใจที่บอบบางกันอย่างไร 1. กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ 2. การทำงานของหัวใจล้มเหลว 3....

Knowledge page